Food Waste Challenge

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling (STV)

Samen Tegen Voedselverspilling (STV) is een stichting die zich samen met bedrijven, overheid en kennisinstellingen inzet om voedselverspilling in Nederland met 50% verminderd te hebben in 2030. Samen Tegen Voedselverspilling inspireert, activeert en verbindt zowel ondernemers in de voedingsketen als de consument om voedselverspilling aan te pakken. Samen maken we van Nederland één van de eerste landen, die voedselverspilling met de helft weet te verminderen. En daarmee worden we koploper en een wereldvoorbeeld in het realiseren van de Sustainable Development Goals 12.3.

De rol in de Food Waste Challenge

Samen Tegen Voedselverspilling (STV) draagt bij aan de Food Waste Challenge. Dit vanuit de overtuiging dat deze Challenge bijdraagt aan bewustzijn en daadwerkelijk vermindering van verspilling in de horeca. Zij zorgt er hiermee mede voor dat de metingen uitgevoerd kunnen worden. Tevens levert Samen Tegen Voedselverspilling een bijdrage in de communicatiecampagne en de verwerking van de resultaten van de metingen. Samen Tegen Voedselverspilling kan dit mede mogelijk maken door ondersteuning van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.